Laptop mini - Netbook atom

Asus Eee PC 1225B

6,500,000 VNĐ

Sony VAIO VPCX118KJ

10,700,000 VNĐ

Samsung mini N100

3,500,000 VNĐ

Acer Aspire One 756

6,000,000 VNĐ

Gateway LT40

5,500,000 VNĐ

Asus Eee PC X101H

4,500,000 VNĐ

Samsung NC208

4,200,000 VNĐ

Toshiba NB510

5,000,000 VNĐ

Sony VAIO SVE11115EGB

7,000,000 VNĐ

Gateway LT27

4,200,000 VNĐ

Asus Eee PC 1005HA

2,900,000 VNĐ

Asus Eee PC X101CH

5,000,000 VNĐ

Sony VAIO VGN-P788K

6,000,000 VNĐ

Sony VAIO VPCYB15AG

6,000,000 VNĐ

Acer Aspire One D257

4,500,000 VNĐ

HP Mini 210

3,500,000 VNĐ

Acer One Happy 2

4,000,000 VNĐ

Asus Eee PC 1005HA

2,900,000 VNĐ

HP Slate 500

5,300,000 VNĐ

Gateway LT40

5,500,000 VNĐ

Acer Aspire One 756

6,000,000 VNĐ

Asus Eee PC 1005HA

3,000,000 VNĐ

Asus Eee PC 1101HA

4,000,000 VNĐ

Lenovo IdeaPad S10-3T

5,500,000 VNĐ

Acer Aspire One D270

5,500,000 VNĐ

Acer One Happy

4,500,000 VNĐ

Acer Aspire One D255

4,500,000 VNĐ

Gigabyte M1005

4,400,000 VNĐ

Acer Aspire One D255

4,100,000 VNĐ

Gateway LT21

3,800,000 VNĐ

Acer Aspire One D255

4,300,000 VNĐ

LG X11

4,000,000 VNĐ

Gateway LT28

4,000,000 VNĐ

Asus Eee PC 1000HA

3,000,000 VNĐ

Acer One Happy 2

4,300,000 VNĐ

HP mini 110-3700CA

4,000,000 VNĐ

Acer Aspire One 722

6,800,000 VNĐ

Asus Eee PC 1005HA

3,000,000 VNĐ

Acer Aspire One 531h

3,000,000 VNĐ

Acer Aspire One 531h

3,200,000 VNĐ

Acer Aspire One Pro

3,500,000 VNĐ

Acer Aspire One D257

4,100,000 VNĐ

Samsung N248 Plus

4,200,000 VNĐ

Asus Eee PC X101CH

5,000,000 VNĐ

Sony VAIO VPCW211AX

5,200,000 VNĐ

Sony VAIO VGN-P70H

6,000,000 VNĐ

Sony VAIO VPCW216AG

5,500,000 VNĐ

Sony Vaio VGN-P699E

8,500,000 VNĐ

Tablet 2Go PC Cảm ứng

4,200,000 VNĐ

Asus Eee PC 1000HA

3,000,000 VNĐ

Sony Vaio VGN-P699E

7,999,999 VNĐ

Sony Vaio VPCM121AX

6,000,000 VNĐ

Gateway LT40

5,500,000 VNĐ

HP mini 110

2,500,000 VNĐ

Acer Aspire One D270

5,700,000 VNĐ

Gateway LT27

4,400,000 VNĐ

Acer Aspire One D255

4,500,000 VNĐ

Số mới: 508 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP. HCM

Số cũ: Hẻm 508/1 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, HCM 

(sau lưng Viettel Store)

Click vào để xem hướng dẫn đường đi