Laptop mini - Netbook atom

Acer ZG5

2,500,000 VNĐ

Acer eMachines 355

3,800,000 VNĐ

Asus Eee PC X101CH

5,000,000 VNĐ

Acer Aspire One 751h

4,000,000 VNĐ

Lenovo IdeaPad S100C

4,500,000 VNĐ

Benq Joybook Lite U121 Eco

4,200,000 VNĐ

Samsung N150 Plus

3,700,000 VNĐ

Samsung N148 Plus

3,700,000 VNĐ

Samsung N150 Plus

3,700,000 VNĐ

Acer One 531h

3,500,000 VNĐ

Acer Aspire One 751h

4,000,000 VNĐ

Acer eMachines M350

3,500,000 VNĐ

Samsung Mini N100

4,200,000 VNĐ

Acer One 532h

3,700,000 VNĐ

Asus Eee PC 1001PX

3,800,000 VNĐ

Acer One Happy

4,500,000 VNĐ

Samsung NC208

4,400,000 VNĐ

ViewSonic VNB104

3,500,000 VNĐ

Asus Eee PC 1005HA

3,000,000 VNĐ

Sony VAIO VPCW216AG

5,500,000 VNĐ

Acer Aspire One D250

3,600,000 VNĐ

Dell Mini 1210

3,700,000 VNĐ

Asus Eee PC X101H

4,500,000 VNĐ

Acer Aspire 1830

6,900,000 VNĐ

Gateway LT21

3,800,000 VNĐ

Sony VAIO VPCW125AG

5,000,000 VNĐ

Acer Aspire One D255

4,500,000 VNĐ

Lenovo IDeaPad S110

5,000,000 VNĐ

Gateway LT40

5,500,000 VNĐ

Acer One Happy 2

4,500,000 VNĐ

Asus Eee PC 1015CX

5,200,000 VNĐ

Asus Eee PC X101CH

5,700,000 VNĐ

Dell Mini 1012

3,700,000 VNĐ

Sony VAIO VPCW125AG

4,500,000 VNĐ

Acer Aspire One D270

6,000,000 VNĐ

HP Mini 1030NR

2,500,000 VNĐ

Acer Aspire One 532h

3,500,000 VNĐ

HP Mini 110-3500

4,000,000 VNĐ

Lenovo IdeaPad S100C

4,500,000 VNĐ

Gateway LT40

6,000,000 VNĐ

Sony VAIO VPCM216AG

5,000,000 VNĐ

Nokia Booklet 3G

4,500,000 VNĐ

Acer Aspire One D270

5,800,000 VNĐ

Samsung N218 Plus

4,200,000 VNĐ

Samsung N148

3,500,000 VNĐ

Acer Aspire One D257

4,500,000 VNĐ

Acer One Happy

4,500,000 VNĐ

Acer Aspire One 532h

3,500,000 VNĐ

Asus Eee PC 1005PE

4,000,000 VNĐ

Asus Eee PC 1025C

5,500,000 VNĐ

Sony VAIO VPCM216AG

6,000,000 VNĐ

Acer Aspire One 756

6,000,000 VNĐ

Samsung NC108

4,400,000 VNĐ

Acer Aspire One D257

4,400,000 VNĐ

Toshiba NB305

3,700,000 VNĐ

Lenovo IdeaPad S110

5,000,000 VNĐ

Sony VAIO VPCM216AG

6,000,000 VNĐ

Trụ sở: 508 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  (sau Viettel Store)

Click vào để xem hướng dẫn đường đi