Bàn phím Acer 3810, 4739, 4741, E1-431, E1-471 ( Màu Đen )

 200.000

 Cắm chung cho các đời máy Acer 4741,4741G,4810,44739,4736,4736Z,4736G,4235 4240 4535 4540 4736 4740G, 5252,5252G,4235 4551,5935,4552,4935,5552,4743, d729, d411,d644, 728,d730
3820,4625,3935,4820,3410T,4410T,4410,D640,3811,4738,E1-431 E1-431G E1-471 E1-471G E1-421,D730,4733z,4745, D732, gateway nv49, 4752,  4773,4750z,4750,4750g,730z,4339,3750 3750G 3750Z 3750ZG 4560 4560G 4749 ,4349,4520,4350,D440,Aspire MS2316, MS2306 ,MS2332,MS2303,Aspire 4250 4251 4252 4253,4352 4352G,gateway ms2303,8472

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bàn phím Acer 3810, 4739, 4741, E1-431, E1-471 ( Màu Đen )”