Bàn phím Acer 5570, 5573, 5570Z, 5580, 5590, 5550, 5560 (Màu Đen)

 280.000

Cắm chung cho các đời máy ACER 5570 ,5573, 5570Z ,5580,5590,5550,

5560  , 3050,5050,5540,3680,3630
5600,5500,5110,5515,1640,1680,1690,1400,3050,5510,

5680,5000,3020,5002,3682
3602,3603,3610,3612,3620, 3857,4510, 5050, TM3210 ,3320,3260,5575,3242,3336,3465,3564,3602,3785
4570,5172,5278,5374,5410,5430,5554,5555,5574,5827,5865,5951,

5954,aspire 3000,1600,3640,5620,5670

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bàn phím Acer 5570, 5573, 5570Z, 5580, 5590, 5550, 5560 (Màu Đen)”