SAC ASUS VUÔNG 90W (19.5V-4.7A) CHÂN NHỠ CÓ KIM (4.5mm*3.0mm)

 450.000

Danh mục: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SAC ASUS VUÔNG 90W (19.5V-4.7A) CHÂN NHỠ CÓ KIM (4.5mm*3.0mm)”